verslag 2013

Stichting vrienden van het Monument  DORPSKERK Bathmen is opgericht op 26 mei 2011.

De stichting heeft tot doel:

– het financieël ondersteunen van het monument “de DORPSKERK” Bathmen

– het verrichten van alle verdere handelingen

Het bestuur bestaat uit :

J. M. van Meggelen, voorzitter

C. G. O. van Herwijnen, secretaris

D. J. van Dijk, penningmeester

A. A. Stadhouder – den Otter, algemeen lid

Verder ondersteuning van C. Soen- Steenhuis en E . Wubbe

  • De stichting wil proberen mensen, die niet kerkelijk zijn betrokken ook een financiële bijdrage te vragen voor het Monument. Er worden regelmatig niet kerkelijke evenementen ( muziek, diverse exposities en overige activiteiten) in de kerk georganiseerd. Natuurlijke vragen we de kerkleden ook om mee te doen.
  • Om de ANBI-status te behouden is het noodzakelijk om per 1 januari 2014 een internetsite te hebben met daarop door de belastingdienst bepaalde informatie.  Hier wordt aan gewerkt.

 

17 augustus  2013 is een evenement gehouden: geopend door burgemeester Heidema.

Bij die opening speelde Orpheus . ’s Middags een brocante rond de kerk. De schoolkinderen waren betrokken door hun zelfgemaakte kerkuiltjes te verkopen. De zelfgebakken lekkernijen “gingen erin als koek”. Het Lammy Bruins Combo zorgde voor een feestelijke muzikale omlijsting.

Vanaf 18.00 uur was er een drie gangen diner in de prachtig versierde en sfeervol  omgebouwde kerk tot restaurant .Tijdens de gangen speelde het zeer enthousiaste Zigeunerorkest Frysk  Csardas. De totale netto opbrengst van de Brocante en het diner is

€ 6.471,=. Met veel dank aan alle vrijwilligers, met name Marlies ter Horst die de Brocante heeft getrokken. Zonder de vrijwilligers en niet te vergeten de sponsoren is zo iets onmogelijk!

 

De aangevraagde subsidie door de Kerk in 2011 gaat niet door. Er komt nu veel minder subsidie van de provincie. Een heel andere positie dan aanvankelijk bij de oprichting van de stichting. Hoe gaan we daar mee verder.

 

Tot nu zijn er ca. vijftig  vrienden waarvan veertig met een periodieke betaling.

Het saldo in kas op 31 december 2013 is: € 38.250,24

 

Zie bijgaand financieel overzicht van de penningmeester

 

 

cvh mei 2014

 

 

 

Stichting Vrienden van het monument Dorpskerk Bathmen
onze stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.