Bestuurssamenstelling van de stichting :  mei  2018

 

J.H. Blaauw, voorzitter.

A.A. Stadhouder – den Otter, secretaris.           0570 542318        Noorderenk 2,    7437 VR Bathmen.

D.J. van Dijk, penningmeester.

H.G. Jansen , algemeen lid.

 

Commissieleden:

 

C. Soen-Steenhuis.

E. Wubbe.

 

Er is geen beloningsbeleid.

Eventuele vergoeding voor gemaakte kosten.

 

 

Fiscaal nummer: 850640167

 

 Doelstelling:

  1. Het financieel ondersteunen van  het Monument de Dorpskerk in Bathmen
  2. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verbandhouden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. de stichting beoogt niet het maken van winst.

 

 

 

 

 

verslag 2011 2012

Stichting vrienden van het Monument  DORPSKERK Bathmen is opgericht op 26 mei 2011.

De stichting heeft tot doel:

– het financieel ondersteunen van het monument “de DORPSKERK” Bathmen

– het verrichten van alle verdere handelingen

Het bestuur bestaat uit :

J. M. van Meggelen, voorzitter

C. G. O. van Herwijnen, secretaris

D. J. van Dijk, penningmeester

A. A. Stadhouder – den Otter algemeen lid

Verder ondersteuning van C. Soen- Steenhuis en E . Wubbe

In 2012 is er een bestuurswisseling geweest; A. M. Pool -Hoekmeijer is afgetreden. A. A. Stadhouder – den Otter is toegetreden tot het bestuur.

  • De stichting wil proberen mensen, die niet kerkelijk zijn betrokken ook een financiële bijdrage te vragen voor het Monument. Er worden regelmatig niet kerkelijke evenementen ( muziek, diverse exposities en overige activiteiten) in de kerk georganiseerd. Natuurlijke vragen we de kerkleden ook om mee te doen.

Vanaf de oprichting ( mei 2011) zijn er een aantal acties geweest:

  • Publiciteit in de Stentor, flyers verspreiden
  • Franse avond met diner in de kerk, 4 november 2011
  • Boekenmarkt tijdens de kunstmarkt van de BBKK september 2012

Naast de donaties hebben is de opbrengst van de Franse avond ca. € 4.000,= geweest. Verder hebben we van stichting steunfonds Bathmen € 7.500,= gekregen( deze stichting is inmiddels opgeheven). De BOELDAG commissie heeft ons 2012 maar liefst € 10.000, = geschonken.

 

De aangevraagde subsidie door de Kerk in 2011 gaat niet door. Er komt nu veel minder subsidie van de provincie. Een heel andere positie dan aanvankelijk bij de oprichting van de stichting. Hoe gaan we daar mee verder.

 

Tot nu zijn er ca. vijftig  vrienden waarvan veertig met een periodieke betaling.

Het saldo in kas op 31 december 2012 is: € 28.040,71

cvh mrt 2013

 

 

 

 

 

verslag 2013

Stichting vrienden van het Monument  DORPSKERK Bathmen is opgericht op 26 mei 2011.

De stichting heeft tot doel:

– het financieël ondersteunen van het monument “de DORPSKERK” Bathmen

– het verrichten van alle verdere handelingen

Het bestuur bestaat uit :

J. M. van Meggelen, voorzitter

C. G. O. van Herwijnen, secretaris

D. J. van Dijk, penningmeester

A. A. Stadhouder – den Otter, algemeen lid

Verder ondersteuning van C. Soen- Steenhuis en E . Wubbe

  • De stichting wil proberen mensen, die niet kerkelijk zijn betrokken ook een financiële bijdrage te vragen voor het Monument. Er worden regelmatig niet kerkelijke evenementen ( muziek, diverse exposities en overige activiteiten) in de kerk georganiseerd. Natuurlijke vragen we de kerkleden ook om mee te doen.
  • Om de ANBI-status te behouden is het noodzakelijk om per 1 januari 2014 een internetsite te hebben met daarop door de belastingdienst bepaalde informatie.  Hier wordt aan gewerkt.

 

17 augustus  2013 is een evenement gehouden: geopend door burgemeester Heidema.

Bij die opening speelde Orpheus . ’s Middags een brocante rond de kerk. De schoolkinderen waren betrokken door hun zelfgemaakte kerkuiltjes te verkopen. De zelfgebakken lekkernijen “gingen erin als koek”. Het Lammy Bruins Combo zorgde voor een feestelijke muzikale omlijsting.

Vanaf 18.00 uur was er een drie gangen diner in de prachtig versierde en sfeervol  omgebouwde kerk tot restaurant .Tijdens de gangen speelde het zeer enthousiaste Zigeunerorkest Frysk  Csardas. De totale netto opbrengst van de Brocante en het diner is

€ 6.471,=. Met veel dank aan alle vrijwilligers, met name Marlies ter Horst die de Brocante heeft getrokken. Zonder de vrijwilligers en niet te vergeten de sponsoren is zo iets onmogelijk!

Tot nu zijn er ca. vijftig  vrienden waarvan veertig met een periodieke betaling.

Het saldo in kas op 31 december 2013 is: € 37.937,79

 

cvh mei 2014

 

Balans 1 januari 2013

inventaris                €      226,60         eigen vermogen  €  28.382,65

Rabobank               –  28.040,71         crediteuren           –            31,66

debiteuren              –        147,00

..                                      —————                                             —————-

totaal                        €  28.414,31                                             €  28.414,31

_________________________________________________________

                                                           Baten en lasten

lasten 2013                                                                                                           baten

promotiekosten                           €      122,06                                                donaties                   €  3.550,00

bankkosten                                              164,64                                               rente                                   312,45

kosten Brocante en diner                1.166,89                                             diner en Brocante       7.477,46

div. ontvangen                                         145,00

–                                                               ——————                                                                             ——————

–                                                           €    1.453,59                                                                                    €  11.484,91

                                                                                                SALDO                € 10.021,32

___________________________________________________________________

Balans 31 december 2013

inventaris                    €     201,60                         eigen vermogen                € 38.413,97

Rabobank                      37.937,79                          1/1 2013 € 28.382,65

–                                                                                          saldo        € 10.021,32

debiteuren                           312,45                           crediteuren                                    37,87

–                                          —————                                                                          —————-

–                                     € 38.451,84                                                                           € 38.451,84

Stichting Vrienden van het monument Dorpskerk Bathmen
onze stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.