Vrienden

Hoe wordt u vriend van het monument Dorpskerk Bathmen?

 

Personen en bedrijven die willen helpen dit enige monument van Bathmen te behouden, kunnen vriend worden.
Download HIER de invulkaart. Wij vragen u vriendelijk alle velden in te vullen en de invulkaart via
e-mail: info@vriendendorpskerk.nl of via de post (zie adres hier onderaan) weer naar ons terug te zenden.
U kunt ook zelfstandig een donatie doen op:

 

IBAN bankrekeningnummer: NL79 RABO 0135 6712 72
Rabobank Bathmen
o.v.v. ‘donatie monument dorpskerk’

 

Adres:

Stichting Vrienden van het Monument Dorpskerk Bathmen
t.a.v. Annette Stadhouder-den Otter
Noorderenk 2
7437 VR Bathmen

 

Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) nr. 8506 40 167.
Dat betekent dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting
(binnen de daarvoor geldende regels).