Actie voor Beter Geluid en Beeld in de Dorpskerk een succes!

In december 2021 hield de Stichting Vrienden van het Monument de Dorpskerk Bathmen opnieuw een actie. Het doel: Een moderne en effectieve geluids- en beeld installatie in de Dorpskerk van Bathmen door het verkopen van wijn en vruchtensap.
Hoewel het exacte eindresultaat nog niet kan worden vastgesteld, is al wel duidelijk dat de actie een succes is geworden.

De bestellingen overtroffen de verwachtingen en daarnaast ontving de Stichting hartverwarmende donaties van zeer betrokken dorpsgenoten.
Binnenkort kan de definitieve opbrengst worden vastgesteld en dan wordt besloten welk bedrag voor de aanschaf van de installatie aan de Kerkmeesters van de Protestantse Gemeente kan worden overhandigd. Ondertussen is een andere kleine groep binnen de Dorpskerk al druk bezig met een deskundige leverancier uit te zoeken welke nieuwe apparatuur voldoet aan de hoge eisen die voor een prima geluids- en beeld weergave gesteld moeten worden.

De Stichting dankt de vele Bathmenaren die aan dit succes hebben bijgedragen en vooral Slijterij het Bockje. Zonder de royale steun van die kant zou de actie niet mogelijk zijn geweest! Op betrekkelijk korte termijn zullen we meer laten weten over de keuzes die gemaakt zijn met het geld van de vele royale Bathmenaren die de Dorpskerk een warm hart toedragen.

29 januari 2022