Actie voor Beter Geluid en Beeld in de Dorpskerk een succes!

In december 2021 hield de Stichting Vrienden van het Monument de Dorpskerk Bathmen opnieuw een actie. Het doel: Een moderne en effectieve geluids- en beeld installatie in de Dorpskerk van Bathmen door het verkopen van wijn en vruchtensap. Hoewel het exacte eindresultaat nog niet kan worden vastgesteld, is al wel duidelijk dat de actie een succes …

Wijn en Sap actie

Wijn en Sap actie 2021 – Vrienden Dorpskerk Bathmen Aan alle inwoners van Bathmen en omgevingBehoud van onze mooie, monumentale Dorpskerk gaat iedereen ter harte. Het prachtige kerkgebouw staat centraal in ons dorp en onze gemeenschap. Het is een vitaal monument, en het wordt gebruikt, niet alleen voor kerkdiensten, maar ook voor concerten, exposities etc.Dat …

De nieuwe stoelen zijn er!

Een heuse stoelendans in de Dorpskerk van Bathmen Na circa 1 jaar voorbereiding door het college van Kerkrentmeesters in samenspraak met de stichting Vrienden van het Monument Dorpskerk Bathmen, zijn we blij dat we eindelijk het eindresultaat kunnen tonen aan onze gemeente. In de uitzending van “Thuis in de kerk” van 17 november 2020 zijn …

Benefietconcerten op 10 mei en 21 juni 2019

Een Nieuwe Lente, een Nieuw Geluid!   De Eindstreep komt in zicht! De acties van de Stichting Vrienden van het Monument Dorpskerk Bathmen, voor restauratie van het monumentale Holtgräve orgel zijn heel succesvol ! Donaties van goede gevers, de schenking van de Boeldagcommissie, de wijn en sap actie in december en het benefietdiner in de Dorpskerk …

Benefietdiner op 8 maart 2019, een groot succes!

Het diner was volgeboekt en 96 gasten werden vrijdagavond onthaald op een heerlijke maaltijd in de prachtige ambiance van de Dorpskerk van Bathmen. Muzikaal werden de deelnemers verrast door organiste Ingeborg van Dokkum en saxofoniste Daphne Wesseling. Zij verzorgden de muzikale intermezzo’s waarbij het zo juist gerestaureerde orgel en saxofoon schitterend harmonieerden. Het feestelijke diner …

Diner op vrijdag 8 maart 2019

Wijnactie voor Orgelrestauratie Dorpskerk krijgt vervolg Na het grote succes van de huis-aan-huis wijnactie, waarbij vele flessen wijn en vruchtensap werden verkocht en bovendien nieuwe donateurs zich aanmeldden, maakt de Stichting Vrienden van het monument de Dorpskerk Bathmen een nieuw evenement bekend. Op 8 maart wordt een groot en feestelijk dinergeorganiseerd in de Dorpskerk, die hiervoor …

Huis aan huis actie: verkoop wijn en sap op zaterdag 15 december 2018 t.b.v. restauratie orgel!

Restauratie van het kerkorgel in de Bathmense Dorpskerk is hard nodig! Al in 1206 wordt er een bescheiden kerkje genoemd in ‘Batman’, zoals Bathmen toen nog  als onderdeel van het gouw Deventer in geschriften voorkwam. In later eeuwen is dat kerkje in verschillende fases het zo centrale en karakteristieke monument Dorpskerk geworden. In die Dorpskerk …

Zeer geslaagde middag en avond rond en in de dorpskerk Bathmen

Afgelopen zaterdag, 17 augustus was het een drukte van belang rond en in de dorpskerk. Burgemeester Heidema opende om 14.00 uur de Brocante, georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Monument Dorpskerk Bathmen, waarvan de opbrengst bestemd is voor het onderhoud van onze mooie oude Monument. Bij die gelegenheid overhandigde de burgemeester tevens het eerste …