De nieuwe stoelen zijn er!

Een heuse stoelendans in de Dorpskerk van Bathmen

Na circa 1 jaar voorbereiding door het college van Kerkrentmeesters in samenspraak met de stichting Vrienden van het Monument Dorpskerk Bathmen, zijn we blij dat we eindelijk het eindresultaat kunnen tonen aan onze gemeente. In de uitzending van “Thuis in de kerk” van 17 november 2020 zijn de stoelen voor het eerst getoond aan onze gemeente in het bijzijn van Joop Blaauw (voorzitter CvK).

Joop Blaauw kwam namens de stichting een bijdrage van €21.500,- voor aanschaf van de veilige NEN-gekeurde stoelen symbolisch aanbieden. Een mooi en groot gebaar van deze actieve stichting die ook in 2019 na enkele acties een bijdrage van meer dan €12.000,- aan heeft geboden voor de restauratie van het Höltgrave orgel.

“We zijn deze stichting dan ook zeer erkentelijk en dankbaar voor de grote gift voor deze zichtbare investering in onze dorpskerk”

Echter voordat de nieuwe stoelen ‘hun plaats konden innemen’ in de kerk was er een heuse stoelendans nodig om enerzijds ruimte te maken en anderzijds andere stoelen ‘door te schuiven’ en te vervangen.