Over ons

Bestuurssamenstelling

Voorzitter – J. H. Blaauw

Secretaris – A. A. Stadhouder – den Otter

Noorderenk 2  
7437 VR Bathmen
T: 0570 542318

Penningmeester – P. J. Hollemans

Algemeen bestuurslid – E. M. Meima – Wubbe

Algemeen bestuurslid – H. J. Jansen

Commissieleden

D. J. van Dijk

Er is geen beloningsbeleid alleen een eventuele vergoeding voor gemaakte kosten.

Doelstelling

  1. Het financieel ondersteunen van  het Monument de Dorpskerk in Bathmen
  2. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Stichting vrienden van het Monument  DORPSKERK Bathmen is opgericht op 26 mei 2011.

KVK-nummer 52871258