Wijn en Sap actie

Wijn en Sap actie 2021 – Vrienden Dorpskerk Bathmen

Aan alle inwoners van Bathmen en omgeving
Behoud van onze mooie, monumentale Dorpskerk gaat iedereen ter harte. Het prachtige kerkgebouw staat centraal in ons dorp en onze gemeenschap. Het is een vitaal monument, en het wordt gebruikt, niet alleen voor kerkdiensten, maar ook voor concerten, exposities etc.
Dat willen we in stand houden.


Onze Dorpskerk met haar grote, lichte ruimte, het mooie interieur, waar al eeuwenlang mensen samenkomen.
Het huidige gebruik ervan moet natuurlijk ondersteund worden door moderne middelen. De kwaliteit van het geluid is echter hoognodig aan verbetering toe, en vraagt daarbij ondersteuning door visuele techniek.
Dat vereist investeringen.


En dáárvoor gaat de Stichting aan de slag, dáárvoor doet de Stichting een beroep op alle inwoners van Bathmen!
In de komende decembermaand, net als in 2018, met een geweldige Wijn en Sap Actie.
Heel Bathmen en omgeving kan ervan profiteren!
U bestelt, u betaalt en wij bezorgen aan huis, aan uw voordeur.
Met in acht neming van de COVID-regels, met aandacht voor ieders gezondheid.
Doe mee en bestel!

Lees hier ook het bericht uit het Baoken!